Loading...

ՊժԱՄԲ կենտրոնի անձնակազմը, սարքավորումներն ու լաբորատորիան

Ծանոթացեք Բաթումիի ԱՄԲ կենտրոնի մեր պորֆեսիոնալ անձնակազմին

Մեր ԱՄԲ կենտրոնը Բաթումիում

Մեր ԱՄԲ լաբորատորիան

Մեր ԱՄԲ կենտրոնի վիրահատարանը